Capsa de música

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Requeriment

El producte està destinat a romandre a l’interior d’una capsa. A l’obrir la capsa, ha de sonar una melodia. La melodia es repeteix fins que l’interior torni a la foscor al tancar la caixa. Ajut: cal utilitzar l'ordre tune, que reprodueix una melodia pel pin2. Aquí veiem un exemple que reprodueix la banda sonora de la sèrie televisiva Doraemon:

'Doraemon Theme
tune 0,4,($27,$40,$00,$44,$09,$44,$07,$6C,$07,$49,$07,$44,$05,$44,
$02,$6C,$29,$42,$02,$45,$0B,$4B,$09,$47,$05,$6C,$05,$44,
$29,$2B,$6C,$40,$02)


Hi ha moltes melodies (més de 1000) a la web de PICAXE, a l'apartat software (cal anar a la versió anglesa de la web). De fet, el PICAXE-08M porta quatre melodies prèviament programades i ja incorporades al PIC que es reprodueixen amb l'ordre play: play 1,0 El primer paràmetre indica la melodia (0-3). El segon paràmetre indica si la melodia serà acompanyada amb llums a altres pins (0=no).

Una versió més completa podria utilitzar les entrades no utilitzades per llegir uns interruptors que permetin seleccionar la melodia entre un conjunt carregat al PIC.

Placa desenvolupament

Com només farem servir la LDR i el brunzidor de la placa posem els interruptors 2 i 4 a ON.


Podem fer un diagrama de flux amb l'ordre play: Imatge:Proposta1-2.GIF


Programa amb l'ordre tune:

' Capsa de música
main:
label_3D:  readadc 4,b1
      if b1> 128 then label_89
      goto label_3D
label_89:
'Doraemon Theme
   tune 0, 4, ($27, $40, $00, $44, $09, $44, $07, $6C, $07, $49, $07, $44,
$05, $44, $02, $6C, $29, $42, $02, $45, $0B, $4B, $09, $47, $05, $6C, $05, $44,
$29, $2B, $6C, $40, $02)
      goto label_3D

Placa de producció

Podem eliminar la part de programació. Podem dissenyar la nostra placa de circuit imprès amb paper quadriculat: cada quadrat serà 2,54mm. Dibuixem el contorn dels components. Farem creus als punts de soldadura i dibuixarem en color vermell les pistes (si tinguéssim ponts a la cara de components els faríem de color blau)

Imatge:Proposta1-4.GIF


Imatge:Proposta1-8.jpg Imatge:Proposta1-9.jpg

Versió millorada amb llums

Les ordres play i tune permeten acompanyar la melodia amb els LEDs als pins 0 i 4. Com el 4 el tenim ocupat, i per versions millors també ocuparem el 1 que podríem utilitzar per lliberar el 4, ens limitarem a utilitzar el 0 per acompanyar amb un LED la música:

Versió millorada amb selector de melodia i una llum

Podem disposar de 2 interruptors per seleccionar la melodia. Caldria llegir aquestes entrades i utilitzar el seu valor en ordres if o branch per executar la melodia desitjada.

Versió millorada amb selector per potenciòmetre

Podem ampliar el nombre de opcions a escollir si en lloc d'interruptors utilitzem un potenciòmetre com a selector de melodia. Encara tenim un interruptor que ens permet altres funcionalitats (aturar la melodia, anul·lar l'acompanyament del LED ...)
Tornar a l'índex