Diagrames d'estat

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

Un diagrama d'estats és una eina molt útil per elaborar programes.

Es tracta de representar gràficament els estats d'un sistema i les condicions que impliquen un canvi d'estat. Cada estat el represente per un cercle i cada transició per una fletxa.

Veiem un exemple

Requeriment

Volem dissenyar un sistema de control d'una persiana que puja quan hi ha poca llum i baixa quan hi ha molta. En valors intermedis es queda igual (així estalviem energia)

Diagrama de blocs

Definir el hardware ens ajudarà a definir els estats i les condicions.

Necessitarem 2 sortides per controlar el motor, dos entrades digitals pels finals de cursa i una entrada ADC per mesurar la llum mitjançant una LDR.

Imatge:Diagbloc3.png

Esquema electrònic

Únicament cal tenir en compte que hem de fer servir el L293D per amplificar la intensitat de les sortides.

Conveni de variables

0 1
in3 la persiana no està a l'extrem inferior la persiana està a l'extrem inferior
in4 la persiana no està a l'extrem superior la persiana està a l'extrem superior


molta llum poca llum
adc2 > 128 < 64


out0=0 out0=1
out1=0 motor aturat motor pujant
out1=1 motor baixant motor aturat


Diagrama d'estats

Imatge:Diagbloc4.png

Programa

El diagrama d'estat simplifica molt la programació. Cada estat és una etiqueta, i es representa per un valor del registre b1, i les condicions de transició s'estudien en un bucle principal. Inicialment no coneguem l'estat, per tant esperem un canvi de llum per entrar en la màquina d'estats:

     b1=0
inici:
     readadc 2,b0
     if b0 < 64 then pujant
     if b0 > 128 then baixant
     goto inici

observa:
     readadc 2,b0
     if b0 < 64 and b1=3 then pujant
     if b0 > 128 and b1=4 then baixant
     if pin3 = 1 and b1=2 then abaix
     if pin4 = 1 and b1=1 then adalt
     goto observa
pujant:
     high 0
     low 1
     b1=1
     goto observa
baixant:
     low 0
     high 1
     b1=2
     goto observa
abaix:
     low 0
     low 1
     b1=3
     goto observa
adalt:
     low 0
     low 1
     b1=4
     goto observaTornar a l'índex