Disseny de projectes

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

En les pàgines anteriors ja s’ha vist la potència del PICAXE-08M i de la placa AXE092. Podem utilitzar aquesta placa per fer el nostres prototips, i per programar PICs que posteriorment es poden integrar en aplicacions autònomes sense aquesta placa. El connector d'expansió H1 permet treballar amb una placa de prototips i substituir alguns dels components connectats per defecte. Ara és hora de posar en pràctica tot el que hem après i deixar volar la nostra creativitat.

  • Escolliu una del les següents propostes com a requeriment del vostre projecte. Penseu que no totes les propostes tenen la mateixa dificultat. Les primeres són més senzilles, les darreres més complicades.
  • Realitzeu l'estudi d'entrades i sortides. Associeu-les a les diferents potes del PIC, tenint en compte els components de que disposem a la placa AXE092. Especifiqueu quins components d'aquesta placa caldrà desconnectar i prepareu la placa de prototips amb els components que ocupen el seu lloc.
  • Dissenyeu el programa de control. Comproveu el seu correcte funcionament en el simulador. Podeu fer servir alguna de les plaques virtuals en cas de coincidència dels components connectats.
  • Dissenyeu una bateria de proves que verifiquin el correcte funcionament del prototip en qualsevol situació.
  • Transferiu el vostre programa al PIC. Verifiqueu el funcionament i la resposta a la bateria de proves.
  • Una vegada funcionant, penseu si podeu millorar el producte amb modificacions que millorin les prestacions i que no encareixin gaire el preu. Poseu en pràctica aquestes idees, que faran el vostre producte més competitiu.
  • Dissenyeu el vostre producte sense utilitzar la placa AXE092. No cal incloure el circuit de programació: podem programar els PICs amb la placa AXE092 i posar-los al teu producte programats.
  • Dibuixeu l'esquema elèctric del circuit.
  • Dissenyeu la placa de circuit imprès. Podeu fer servir paper quadriculat: cada quadre pot representar els 2,54 mm de separació estàndard entre potes dels components. Tal vegada el disseny del circuit es simplifiqui si s’altera l'assignació dels pins: comproveu que amb la nova assignació no hi ha cap problema (per exemple, el brunzidor l'hem de mantenir connectat al pin2 i volem fer servir les ordres tune o play ...)
  • Feu un pressupost del vostre producte. Calculeu el preu per a una producció de 1000 unitats. El cost del procés de R+D s'ha de repercutir sobre el conjunt de producció.

Propostes


Tornar a l'índex