Disseny electrònic

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Una vegada identificades les entrades i sortides, passem al disseny del maquinari.

A l'exemple anterior, podem utilitzar el sensor de temperatura DS18B20 de Dallas semiconductor. A l'entrada de l'ordre readtemp al document picaxe_manual2.pdf trobarem la forma de connectar el sensor de temperatura DS18B20 al PICAXE-08M. El podem connectar a l'entrada pin4 d'aquest xip.

Els LEDs els podem connectar amb una resistència en sèrie per limitar la intensitat que hi circularà. Si treballem amb una tensió d'alimentació de 4,8 V, i suposant un gap d'uns 2 V per a aquests LEDs, amb unes resistències de 330 Ω la intensitat quedarà limitada per sota dels 10 mA. Podem connectar aquests LEDs a les sortides pin0 (verd) i pin1 (vermell).

El brunzidor piezoelèctric el connectarem directament entre la sortida pin2 i 0 V.

Imatge:DS18B20.pngImatge:Odigital.jpgImatge:Oaudio.jpg

Esquemes

A l'esquema concretem tot el que és el disseny del maquinari, amb una simbologia normalitzada.

Podem fer l'esquema a mà, o utilitzar programes de CAD generals (DIA és un exemple GPL disponible per a Windows i GNU/Linux) o específics (EAGLE és un exemple gratuït disponible per a Windows i GNU/Linux).


L'entorn d'edició amb protoboards PEBBLE

Darrerament Revolution Technologies ofereix un entorn web d'edició amb protoboards anomenat PEBBLE.

Podeu treballar online a l'adreça http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/pebble/. També podeu descarregar des de l'adreça http://www.rev-ed.co.uk/software/pebble.zip aquest entorn i instal·lar-lo localment.

El programa, que és codi lliure, permet escollir el tipus de protoboard i col·locar diferents components senzills (LDR, resistències, els integrats PICAXE, LEDs ...) així com canviar la seva orientació.

No permet fer cap simulació, però és una bona eina per preparar pràctiques amb els alumnes, que el poden fer servir per dissenyar els seus projectes.

Permet imprimir el disseny i desar-lo en un format de text que després es pot recuperar.

Layouts de PCBs

Una vegada dissenyat el maquinari, caldrà dissenyar el circuit imprès (PCB). També el podem fer a mà. Podem dissenyar la nostra placa de circuit imprès amb paper quadriculat: cada quadrat serà 2,54mm.

Dibuixem el contorn dels components. Farem creus als punts de soldadura i dibuixarem en color vermell les pistes (si tinguéssim ponts a la cara de components els faríem de color blau). Aquesta opció és molt útil i ràpida quan utilitzem plaques de prototips.

Una altra opció és utilitzar programari com el LochMaster (de pagament, per a Windows), especialment útil si treballem amb plaques de prototips de tires de coure.

Altres opcions més professionals són la utilització de programari específic, com el PCB (GPL disponible per a GNU/Linux) o el mateix EAGLE (gratuït disponible per a Windows i GNU/Linux).

Si treballem amb l'EAGLE, podem fabricar de forma professional les nostres plaques a iteadstudio a uns preus molt competitius (uns 10€ per 10 plaques petites). Trobareu informació molt més detallada gràcies a Andreu Marsal a la seva web de picatrònicaTornar a l'índex