El microcontrolador PICAXE-08M

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Es tracta del PICAXE més petit, més econòmic i a la vegada el més nou i optimitzat. Per tot això és molt recomanable per a la seva introducció a segon cicle de l'ESO. Algunes de les raons per escollir aquest xip són:

 • El seu baix cost, al voltant dels 2€
 • El reduït nombre de potes, que simplifica el disseny del circuit imprès o la utilització de sistemes de prototips.
 • Permet concentrar-se en els elements més bàsics, donada la seva senzillesa
 • Porta una base de temps integrada que simplifica el seu ús, encara que no es tan precís com un ressonador extern.
 • La seva potència i flexibilitat permet dissenyar molts i interessants projectes.


Està basat en el PIC12F683 de Microchip.

Veiem algunes de les seves principals característiques (entre parèntesis la pota E/S utilitzada):

 • Memòria de programació de 80 línies.
 • Fins a 4 entrades digitals (Input 3, In 1, In 2 i In 4), que poden rebre senyals RS-232
 • Fins a 4 sortides digitals (Output 0, Out 1, Out 2 i Out 4), que poden enviar senyals RS-232
 • Transmissió (Output 0) i recepció (Input 3) de codis infrarojos.
 • Permet generar PWM, polsos de modulació (pwm 2) en el background, sense esperar que finalitzin. Les altres sortides també poden generar PWM, però el programa no pot avançar fins la seva finalització.
 • ADC, convertidor analògic a digital de 10 bits de resolució (ADC 1, ADC 2 i ADC 4)
 • Executa melodies definides per l'usuari (tune 2), que es poden importar de telèfons mòbils o descarregar d'Internet (més de 1000 melodies disponibles a la web del fabricant). La possibilitat de generar sons amb qualsevol sortida. La melodia ocupa més memòria i cal codificar les notes manualment com a parelles freqüència/duració.
 • Llegeix temperatures dels sensors DS18B20 utilitzant una sola entrada (In 1, In 2 i In 4). Aquests sensors del fabricant Dallas Semiconductor ens donen la temperatura en forma digital amb una resolució de 9-12 bits en un rang des de -55°C fins als 125°C, a un preu molt raonable, al voltant dels 3€.
 • Permet gestió d'interrupcions, que executen una subrutina definida per l'usuari. Aquesta funcionalitat és per a usos avançats.
 • Control de motors. (pwm 2)
 • Control de servos de radio-control.
 • Comptador de polsos.

Amb tantes possibilitats no ens ha d'estranyar que amb aquest xip podem fer des del senzill control d'obertura temporitzada d'una porta corredora fins a un petit microrobot hexàpode, com veiem a la imatge.


El PICAXE-08M2

Recentment el PICAXE-O8M ha estat reemplaçat per aquest nou xip que incorpora la possibilitat de programació multitasca, sensor intern de temperatura, interfície I2C, DAC i major versabilitat.

Imatge:PicaxeM2-2.pdf


Tornar a l'índex