Introducció

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Mvi 0371.ogg

L'electrònica és una de les disciplines més interessants i motivadores a nivell de l'ensenyament tecnològic:

  • El baix cost dels components permet fer pràctiques en petits grups, evitant les lliçons magistrals. Fins i tot podem fer petits circuits que els alumnes es puguin portar, ensenyar a pares i amics, amb una utilitat evident i amb un cert grau de sofisticació, però sense deixar de estar a l'abast dels seus coneixements.
  • El mètode de projectes es pot practicar amb tota la seva dimensió. La cerca d'informació disposa d'una bona font de recursos a la Internet, on trobem els datasheets dels fabricants i milers d'experiències, dissenys i consells de molts dissenyadors. El disseny del circuit implica la utilització intensiva de la simbologia en els esquemes, així com del càlcul de resistències limitadores i altres paràmetres. El disseny de la placa de circuit imprès obliga a utilitzar la tècnica d'assaig i error fins trobar la solució més optimitzada. Fins i tot la mecanització del projecte ens porta una altra vegada a la normalització. El càlcul del pressupost és fàcil donada la informació disponible a la xarxa ...
  • Estem parlant d'una tecnologia que és omnipresent a la nostra societat: ordinadors, electrodomèstics, jocs, comunicacions... L'alumne està familiaritzat amb aquests components, amb les seves aplicacions. La seva curiositat és un element que hem de saber aprofitar.

Aquesta omnipresència de l'electrònica ha permès un desenvolupament inimaginable fa uns anys en les tecnologies empleades. Un dels millors exponents son els circuits integrats PIC. Es tracta de petits circuits integrats programables de baix cost, que han desplaçat antics dissenys i han simplificat molt aquesta indústria. En aquest llibre ens centrarem en aquests components, aprofitant que l'empresa britànica Revolution Technology ha simplificat molt la seva utilització en l'entorn educatiu, facilitant la seva programació i la seva connexió amb d'altres components.Tornar a l'índex