La placa AXE021

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Es tracta d'una placa per fer ràpidament prototips amb el PICAXE-08M. Porta el circuit de programació, la connexió d'alimentació, sòcol per al xip, i una zona de prototips amb zones de 3 forats connectats. Permet amb pocs minuts fer prototips, especialment quan es tracta de connectar pocs components al PICAXE-08M i no fem servir totes les seves potes. Especialment interessant per treballar amb la sortida 0 , ja que la placa AXE-092 porta un LED que no podem desconnectar. Imatge:AXE021.pdf

Veiem alguns exemples:

Regulació d'una sortida per modulació de pulsos (PWM)

main:
	b4=0
cicle:
	readadc 4,b0
	b1=255-b0
	w1=b0*4
	if pin3=0 then selec
	inc b4
	b4=b4//3
	pwmout 2,0,0
espera:
	if pin3=1 then espera
selec: 
	branch b4,(v0,v1,v2)
v0:	
	high 0
	pause b0
	low 0
	pause b1
	goto cicle
v1:
	pwm 1,b0,20
	goto cicle
v2:
	pwmout 2,99,w1
	goto cicle

Voltímetre digital

Podem simular un voltímetre digital, utilitzant un diode zener de 3,9V amb un pull-up com a referència:

inici:
	readadc 1,b0 'Vin
	readadc 4,b1 'Vref
	b2=195 'Vref/2*100
	w3=b0*b2
	b3=w3/b1
	w3=b3*2
	w4=w3/100
	w5=w3//100
	sertxd(" DC  +")
	sertxd(#w4)
	sertxd (".")
	if w5<10 then
		{sertxd("0")}
	endif
	sertxd(#w5)
	sertxd("   V",13,10)
	pause 100
	goto inici

Lectura des de l'ordinador

El format de sortida del programa anterior ha estat escollit per la seva compatibilitat amb els voltímetres comercials Voltcraft, que podem escollir a la configuració de molts programes d'ordinador de lectura de dades.

En el cas de GNU/Linux, podem utilitzar el programa QtDMM amb el següent fitxer de configuració:


[DMM]
data-format = 3
display = 2
external-setup = false
number-of-values = 1

[Port settings]
baud = 4
bits = 8
device = 0
device-number = 0
parity = 0
stop-bits = 1


Tornar a l'índex