La placa CHI035

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Característiques

Molt semblant a la CHI030, i que també utilitza el PICAXE-18X, aquesta placa afegeix al xip L293D quatre transistors MOSFET per les altres 4 sortides, de forma que podem controlar 2 motors en velocitat i direcció i altres 4 càrregues amb intensitats importants, fins i tot de l'ordre d'uns quants Amperes.

Podem soldar regletes de pas 5,08 mm per facilitar el connexionat. Les venen per parelles (i altres agrupaments), però porten un sistema que permet unir-les lliscant una sobre l'altre. És cert que taparem amb elles les columnes de connexions de 0V i 5V, però aquestes son redundants.

Imatge:Chi035reg.jpg


Alimentació

Font única

Podem treballar amb una única tensió d'alimentació de 5V connectada a V2. LA placa porta una resistència de 100Ω que connecta les dues alimentacions, de forma que també alimentarem el PICAXE amb la mateixa font.


Utilitzant dos alimentacions diferents

Podem tallar i treure'n la resistència de 100Ω i així aïllar les dues alimentacions. A l'esquerra posarem 5V per al PICAXE, i a la dreta una font de 5 a 12V per a les càrregues.

Entrades

Les entrades 2, 6 i 7 porten una resistència de 10 kΩ a 0V. Per tant podem fer servir les entrades 0 i 1 per ADC directament o haurem de connectar resistències per a utilitzar-les com a entrades digitals. Si volem fer servir l'entrada 2 per ADC, pensem que ja porta la resistència de 10kΩ a la placa (podem connectar, per exemple, una LDR directament entre 5V i l'entrada). Podem connectar finals de cursa directament entre 5V i les entrades 6 i 7.

Sortides

Les sortides 7 i 6 ens permeten connectar un motor, i les sortides 5 i 4 un altre (la placa porta el xip L293D connectat a aquestes sortides). Podem connectar bombetes o altres càrregues entre V2 i les sortides 3 ,2, 1 i 0.


Modificacions

Si no utilitzem entrades ADC i volem entrades digital a in0 i in1, o bé aquestes sempre utilitzen un divisor de tensió amb una resistència de 10 kΩ a 0V, podem soldar dites resistències a la placa (R7 per a in1, R8 per a in0)

Exemples d'aplicació

Com a exemple us mostrem un programa que controla un tendal segons la llum que rep una LDR. La velocitat del motor es varia amb PWM i es determina pel valor de consigna d'un potenciòmetre.

' Tendal controlat per llum
'pin2=1 <=> molta llum -> obrir tendal
'pin6=1 tendal obert
'pin7=1 tendal tancat
main:
     low 4          'atura motor
     low 5
label_1F: if pin2=1 then label_61 'molta llum
     goto label_1F
label_61: readadc 0,b0      'llegeix potenciòmetre
     let b1= 255-b0
     high 4         'obre tendal amb PWM
     pause b0        'amplada activa
     low 4
     pause b1        'amplada passiva
     if pin6=1 then label_3D 'tendal obert
     goto label_61
label_3D: if pin2=1 then label_3D 'poca llum
label_7F: readadc 0,b0      'llegeix potenciòmetre
     let b1= 255-b0
     high 5         'tanca tendal amb PWM
     pause b0        'amplada activa
     low 5
     pause b1        'amplada passiva
     if pin7=1 then label_A5 'tendal tancat
     goto label_7F
label_A5:
     goto label_1F

Ús amb el PICAXE-18M2

Amb aquest PICAXE aconseguim una entrada extra, ja que a la pota del RST del PICAXE-18X el PICAXE-18M2 té una entrada digital (C.5). Com a la placa el RST porta una resistència connectada a 5V, aquesta entrada digital la connectarem entre la entrada R i 0V (lògica inversa).

La placa CHI-035A

Aquesta placa està optimitzada pel PICAXE 18M2: no porta soldats ni el polsador ni la resistència pull-up del RST i si en canvi totes les resistències de pull-down de les entrades.

A més a més, quan traiem la resistència que uneix les alimentacions podem posar un circuit integrat regulador de tensió 78L05 a la pròpia placa.

Realment, es tracta d'una actualització molt interessant de la placa original. Només soldant el regulador i unes regletes de connexió podem disposar d'una placa versàtil per a control i robòtica. Per exemple, podem connectar un receptor SIRC (caldrà eliminar la resistència interna de pull-down de la placa associada a l'entrada que fem servir) i 2 motors i tindrem un robot teledirigit per comandament infraroig.


Imatge:CHI035A.pdf Imatge:78LXX.pdf

Cal anar amb compte si utilitzem la placa amb un PICAXE que no sigui el 18M2: com la antiga connexió de RST ara és una entrada normal, té un R de pull-up de 10K a massa que mantindira un PICAXE-18X, per exemple, en estat de RST continu. En aquest cas cal tallar la R corresponent (R4) i soldar una resistència de 10K a l'espai RST reservat, així com el polsador corresponent.

La veritat és que si treballem amb el PICAXE-18M2 aquesta placa modificada és una meravella, especialment si la millorem amb les regletes i el regulador de tensió. Millor tallar les resistències horitzontals (R7 i R8) per tenir entrades analògiques. També és recomanable posar soldar una ristra de 10 pins recte al connector del port B, de forma que podrem accedir directament a les sortides sense passar pel L293D o els FET. Amb aquesta placa podrem fàcilment fer tot tipus de control.


Tornar a l'índex