Metrònom

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Requeriment

Genera un senyal acústic i lluminós que es repeteix periòdicament per marcar el temps dels compassos de música. Un potenciòmetre ha de variar el període. Un polsador ha de permetre l’encesa i l’apagada del circuit.

Placa de desenvolupament

Podem aprofitar el brunzidor i el seu LED associat, així com el polsador. Però necessitem un potenciòmetre, que podem connectar a una placa de prototips anul·lant la LDR al pin4. Per tant posarem els interruptors 2 i 3 a ON i el 4 a OFF. El potenciòmetre el connectarem als forats F3 (cursor), H2 i H4. Posarem ponts entre D2 i J4 i entre E1 i J2. La placa AXE-092 la connectarem a B1-B10.


Programa:

' Metrònom
main:
label_10: if pin3=0 then label_10
label_20:
      readadc 4,b0
      sound 2,(30,50)
      for b1 = 1 to b0
         pause 20
         if pin3=1 then label_30
         next b1
      goto label_20
label_30: if pin3=1 then label_30
      goto label_10

Placa de producció


Tornar a l'índex