Placa per control de maquetes a l'aula de Tecnologia

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

La placa CHI035 potser molt interessant per realitzar un control de maquetes al taller. És interessant utilitzar una placa de circuit imprès que faciliti la connexió d'aquesta placa amb bananes de 2 mm, com les utilitzades als operadors elèctrics de la dotació oficial de les aules de Tecnologia, així com la protecció de les seves entrades amb díodes Schottky i Zener, i la monitorització de les seves sortides.

Aquí en teniu un exemple de PCB que vaig dissenyar fa ja uns anys amb el programari LochMaster. Es tracta d'una placa a una sola cara, que es pot realitzar perfectament amb tècniques fotogràfiques o de fresat, a un preu ben econòmic.

He d'agrair a en Jordi Regalés i en Joan Busquets els seus suggeriments per a l'optimització d'aquest disseny. En ell hem protegit la placa CHI035 amb una tapa de metacrilat, que permet la seva visualització.


En aquests anys hi han hagut diferents intents de comercialitzar aquesta placa o d'altres semblants (Fadisel va arribar a lliurar a l'AulaTec alguns prototips de la seva pròpia versió, utilitzant directament el PICAXE18X sense la placa CHI035), sense gaire entusiasme per part dels fabricants, en contrast amb les expectatives dels professors, com es va fer patent al curs monogràfic que vaig impartir a juliol de 2010.

Un bon complement per a aquest disseny és una placa que permet el treball amb maquetes virtuals, representades per una fotografia on s'identifiquen els sensors i actuadors, i amb connexions als diferents tipus de sensors estàndard i LEDs que monitoritzan els actuadors. Una altra vegada he d'agrair a en Jordi Regalés (de fet la idea d'aquesta placa va ser seva) i a en Joan Busquets la seva col·laboració i paciència.

La placa també es a una sola cara, i amb connexions de bananes de 2 mm. Porta com a sensors:

  • 1 LDR
  • 1 sensor de temperatura Dallas DS18B20
  • 1 sensor infraroig codis SIRC
  • 2 potenciòmetres
  • 5 polsadors

I per a monitoritzar els actuadors

  • 4 LEDs per a les sortides MOSFET
  • 2 grups de 2 LEDs per indicar el sentit de gir de les dos sortides per a motors.


La placa té al mig espai per col·locar una fotografia de la maqueta que identifiqui els diferents sensors i actuadors. Una vegada depurat el programa, l'alumne pot connectar la placa de control a la maqueta real. D'aquesta manera evitem provar en mecanismes reals els programes defectuosos, que podrien, en alguns casos, tenir conseqüències desastroses.


Tornar a l'índex