Programació amb BASIC

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

El llenguatge BASIC

El BASIC és un llenguatge molt utilitzat a nivell educatiu, entorn per al qual va ser dissenyat. Recordeu que una bona font d'informació sobre els comandaments BASIC dels PICAXE la trobareu al document picaxe_manual2_es.pdf (disponible en castellà amb les darreres versions de l'editor de programació). Al marge de cada instrucció trobareu unes icones amb els PICAXE que poden utilitzar la instrucció, i podem trobar instruccions diferents per a diferents PICAXE que realitzen funcions similars (infrain per al PICAXE-18X, infrain2 per al PICAXE-08M, ...) També és molt interessant el document picaxe_manual1_es.pdf que, si bé no és la traducció de l'equivalent en anglès (Picaxe manual 1 Getting started) tal com indica erròniament el sistema d'ajuda de l'editor de programació, sinó que es tracta d'una traducció del manual del kit del PICAXE-28, té una molt bona introducció a la programació en BASIC.

L'editor

Quan activem el ressaltat en colors de l'editor BASIC, ens trobarem amb un ambient molt amigable. Es tracta d'un senzill editor ASCII, però el ressaltat en colors ens permetrà detectar ràpidament errors de sintaxi, ja que si no escrivim correctament la comanda BASIC no es ressaltarà en el color esperat. Molt interessant és l'opció PICAXE -> Revisar sintaxis, que a més a més de mostrar- nos qualsevol error de sintaxis al nostre programa, ens informarà de la memòria que n'ocupa.

Sintaxi BASIC

Com ja heu vist en les conversions a BASIC dels programes d'exemple, ens trobem amb una versió de BASIC molt típica, on podem ometre la paraula let quan assignem valors a les variables, i on trobem les comandes bàsiques de control: if, goto, for/next ... No treballem amb línies numerades, sinó amb etiquetes. Les etiquetes es defineixen amb una terminació de dos punts, i es fan servir directament. El conversor de diagrames de flux a BASIC inventa les seves etiquetes d'una forma molt peculiar (penso que ho fa segons la posició de memòria), però podem posar els noms que vulguem: només cal que els noms de la definició i de la redirecció coincideixin.

Simulació del programa

També podem simular el nostre programa amb la icona de la fletxa groga, tal i com ho fèiem als diagrames de flux.

Plaques virtuals

També tenim disponibles les plaques virtuals , que caldrà activar abans d'iniciar la simulació, al menú Simulate -> Simulation Panels -> Product Sims.

Comunicacions sèrie

L'editor BASIC té dues opcions molt interessants: un terminal sèrie (PICAXE -> Terminal) i un sistema de captura de dades per aquesta interfície (PICAXE -> Captura de datos). Podeu veure un exemple a Captura de dades a l'ordinador.

Programació estructurada

Podem utilitzar bucles do ... loop i d'altres sentències que ens permeten fer servir una versió més estructurada del llenguatge BASIC.

Imatge:Basic1.jpgTornar a l'índex