Reciclant un disc dur

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Obrir un disc dur sempre és una sorpresa. Mai saps com serà el motor fins que no el veus. Però sempre en podrem treure'n profit ...


Control de motor de 4 contactes

Podem fer moure el motor trifàsic en una configuració d'estrella com si fos un motor pas a pas unipolar. Això ho podem fer amb un ULN2003, com el que porta la placa AXE-117. De fet, jo he utilitzat aquesta placa i he programat el AXE-14M. Caldrà identificar el neutre: des d'ell, la resistència mesurada amb un téster amb la resta de contactes es inferior a la que hi ha entre els altres contactes. El neutre el connectem a 5V, la resta de contactes a les sortides 0, 1 i 2.

' Motor pas a pas unipolar
' Jordi Orts 2012

SYMBOL espera=5
low 0,1,2,3,4,5
inici:
	if pin1=1 then gosub horari
	if pin2=1 then gosub antihorari
	goto inici	

horari:
	pins=%00000001
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000011
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000010
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000110
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000100
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000101
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	return	

antihorari:
	pins=%00000100
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000110
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000010
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000011
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000001
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	pins=%00000101
	pause espera
	pins=%00000000
	pause espera
	return

Control motor trifàsic en triangle

En aquest cas no podem fer servir el ULN2003, ja que no permet invertir les sortides. Ens cal un L293D, com el de les plaques CHI-035 o la t4. He fet servir aquesta darrera.

He connectat els tres contactes a les sortides 7,6 i 5. Compte: les sortides no es corresponen amb els LEDs (l'ordre a la regleta a aquesta placa pels motors A i B és 6-7-4-5, fixeu-vos a la fotografia).

' Motor trifasic en triangle (de continua sense escombretes de 3 contactes) 
' jordi Orts
' Placa t4  (compte, motors A B amb sortides canviades 6-7-4-5)

SYMBOL espera=10

inici:
	pins=%10000000
	pause espera
	pins=%11000000
	pause espera
	pins=%01000000
	pause espera
	pins=%01100000
	pause espera
	pins=%00100000
	pause espera
	pins=%10100000
	pause espera
	goto inici

Control pas a pas 5 bobines

El motor del braç del disc dur ST157A és un motor pas a pas unipolar amb 5 bobines. Podem fer servir la placa AXE117. En aquest cas he simplificat el programa, eliminant els estats intermitjos amb dues bobines actives, amb la qual cosa perdrem precisió.

El comú és el cable groc. Hem connectat la resta de connexions en aquest ordre, obtingut experimentalment:

  • marro -> (1)
  • taronja -> (0)
  • verd -> (4)
  • vermell -> (3)
  • blau -> (2)
' Pas a pas 5 bobines (HD ST157A, motor braç)
' Jordi Orts 2012
' Comu -> groc (5V) . Seqüència antihorària: marro(1)-taronja(0)-verd(4)-vermell(3)-blau(2).
SYMBOL espera=20
low 0,1,2,3,4,5
inici:
	if pin1=1 then gosub horari
	if pin2=1 then gosub antihorari
	goto inici	
horari:
	high 0
	pause espera
	low 0
	pause espera
	high 1
	pause espera
	low 1
	pause espera
	high 2
	pause espera
	low 2
	pause espera
	high 3
	pause espera
	low 3
	pause espera
	high 4
	pause espera
	low 4
	pause espera
	return	
antihorari:
	high 1
	pause espera
	low 1
	pause espera
	high 0
	pause espera
	low 0
	pause espera
	high 4
	pause espera
	low 4
	pause espera
	high 3
	pause espera
	low 3
	pause espera
	high 2
	pause espera
	low 2
	pause espera
	return