Usuaris amb quotes

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Requisits

 • Servidor amb Lenny Debian GNU/Linux
 • Partició(ns) ext3 separada per als home dels usuaris
 • Paquet quota instal·lat

Activació de les quotes

Cal editar el fitxer /etc/fstab i modificar les particions a limitar, afegint-hi els paràmetres usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0

 /dev/sda6  /home   ext3  usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0 0    2

Després hem de crear el fitxer de control a la partició corresponent:

 # touch /home/aquota.user 
 # chmod 600 /home/aquota.user

i a continuació activar les quotes:

 # mount -o remount /home
 # quotacheck -avum
 # quotaon -avu

Alta d'usuaris

Quan donem d'alta un usuari, hem de definir la seva quota:

 # edquota usuari

La mida dels blocs depen de la partició. En el meu cas cada bloc és 1kB.

Podem copiar un prototip de quotes des d'un altre usuari model

 # edquota -p model usuari

Podem comprovar l'ús de l'espai pels usuaris i les seves quotes:

 # repquota /home

Referències