Utilitzant el Cuaderno Digital de Inves amb GNU/Linux

De El raconet d'en Jordi

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Vaig aconseguir de rebaixes un Cuaderno Digital de Inves, un sistema que permet prendre apunts i digitalitzar-los.

El problema és que, si bé en connectar l'aparell a l'ordinador aquest es podia utilitzar com a tableta digitalitzadora, i poder accedir a les diferents carpetes com si fos un pendrive USB, no era capaç de llegir els arxiu emmagatzemats.

Imatge:CuadernoDigitalInves.jpg


Conversió a SVG

Vaig trobar la solució[1] amb un script PERL que fa la conversió d'arxius a SVG:

#!/usr/bin/perl 
# Converts Genius G-note 7000 file to SVG file 
# Desar aquest fitxer com a /usr/local/bin/top2svg amb permisos d'execució
#
open(FILE,$ARGV[0]); # filename 
binmode(FILE); # it is a binary file 
read(FILE,$header,32); # ignore header 
$pen_up = 1;
#print .svg header 
print "<?xml version=\"1.0\" standalone=\"no\"?> 
<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\" 
\"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\"> 
<svg width=\"20cm\" height=\"30cm\" 
viewBox=\"0 0 8500 11000\" version=\"1.1\" 
xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n";
print "<path d=\"";

while(read(FILE,$point,6)) {
@byte = unpack ("C*",$point);
$y = $byte[1] + $byte[2] * 256;
$x = $byte[3] + $byte[4] * 256;
$p = $byte[0];

if($pen_up==1)
{
printf("M %d %d ",$x,11000-$y);
$pen_up=0;
}
else
{
printf("L %d %d \n",$x,11000-$y);
}

if($p==0)
{
$pen_up=1;
}
}

print "\"\n fill=\"none\" stroke=\"black\" stroke-width=\"12\" />\n</svg>\n";

Convertir carpeta a JPG

Vaig fer un script que, des de consola, convertís tots els arxius d'una carpeta a JPG:

#!/bin/bash 
# Desar aquest arxiu com a /usr/local/bin/top2jpg amb permisos d'execució
for filename in *.top
do
    top2svg $filename >${filename%top}svg
    convert ${filename%top}svg ${filename%top}jpg
    done
rm *.svg

exit 0

Convertir carpeta a PDF

Vaig fer un script que, des de consola, convertís tots els arxius d'una carpeta a un arxiu PDF:

#!/bin/bash
# Cal desar aquest arxiu com a /usr/local/bin/top2pdf amb permisos d'execució 
for filename in *.top
do
    top2svg $filename >${filename%top}svg
    done
convert *.svg sortida.pdf
rm *.svg

exit 0